بوستر پمپ

بوستر پمپ

طراحی، ساخت و نصب بوستر پمپ های آبرسانی تمام هوشمند دور متغیر

طراحی، ساخت و نصب بوستر پمپ های آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

با واحد فنی و خدمات، همواره با شماییم!

( مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و خدمات پس از فروش )

تلفن های شرکت :

۷۷۶۴۵۶۸۰ ( ۰۲۱ ) و ۷۷۶۳۸۶۳۵ ( ۰۲۱ )